.

זום לדיפלומטיה ציבורית

מפגשי-התכנית יתקיימו ב"זום" בימי רביעי, בין השעות 18:00-19:30, אלא אם מצוין אחרת.

ניתן להרחיב את אשכול "דיפלומטיה ציבורית" למסלול "אכסדרה לשלטון ומשילות".

כל המרצים המופיעים בלו"ז זה אישרו את השתתפותם מראש.

במקרה של החלפת מרצה מסיבה בלתי ידועה מראש, תתקיים הרצאה חליפית.

סדר-ההרצאות עשוי להשתנות.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.