.

אכסדרה

התכנית לשלטון ומשילות

מחזור ג': קיץ ה'תש"פ - סתיו ה'תשפ"א

(יוני-אוקטובר 2020)

כל המרצים המופיעים בלו"ז זה אישרו את השתתפותם מראש.

במקרה של החלפת מרצה מסיבה בלתי ידועה מראש, תתקיים הרצאה חליפית.

סדר-ההרצאות עשוי להשתנות.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.