.

קול קורא לאיתור צוערות וצוערים עבור
המסלול להכשרת
סוכני-הסברה חשאיים

תכנית עילית רחבת-אופקים, מעמיקה, יוקרתית ומעשית מבית
המרכז הבינ"ל לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית

הפנייה למשימות גלויות וחשאיות בארץ ובעולם.
אפשרות להצטרף למסלול המשולב עם תכנית
שוחרי פכ"מ (פוליטיקה - כנסת - ממשל).

השתלבות ברשת-קשרים חובקת-עולם.

צבירת ניסיון נרחב ומוניטין בינ"ל רב.

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.